همه آنچه که باید درباره مرغ عشق بدانیم 2

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

توانایی صحبت کردن

مرغ عشق قادر به تقلید کلمات هست. قدرت فراگیری سخن گفتن در مرغ عشق از بسیاری از طوطی سانان دیگر از جمله عروس هلندی قوی تر هست. برای آموزش دادن یک مرغ عشق به تقلید صداها و کلمات باید توجه داشت که اولاً مرغ عشق جوجه باشد و دوما باید تنها باشد و در طول سن خود صدای مرغ عشق ماده نشنیده باشد.